Finn din aksel

Aksler med standardmål finner du i listene nedenfor. Vi kan også lage tilpassede aksler. Det innebærer lengre leveringstider. Send e-post på info@valeryd.no for info om lagersaldo og leveringstid.
Husk at du alltid får med A-, B- og C-mål ifølge skissen nedenfor, samt foto av eller opplysninger fra skiltet som sitter på påløpet!

HJELP TIL MÅLING:
Forskjellen mellom A- og B-målene er 225 eller 250 mm på hver side.
F.eks. A = 1200 da blir B = 1650 (225 + 225 = 450)
F.eks. A = 1200 da blir B = 1700 (250 + 250 = 500)

Hvordan velge riktig aksel til tilhengeren?

  1. Finn ut hvilket akselfabrikat du har i dag. Det kan stå på navkappen, på et skilt på selve akselen eller på baksiden av bremseskjoldet.
  2. Finn ut hvilket påløp du har i dag. Det står på skiltet på påløpet. OBS! Ta et bilde eller skriv ned info på skiltet ved kontakt med oss!
  3. Sjekk totalvekten på tilhengeren. Det står i vognkortet, eller du kan søke på ditt registreringsnummer på Statens veivesens hjemmeside.
  4. Kontroller dine A-, B- og C-mål.
  5. Velg en aksel fra samme produsent, med riktig mål og med en maksvekt som har samme totalvekt som tilhengeren eller på nivået over.
  6. Kontroller din bremsediameter (trommelens innerdiameter)!! Dagens standard er 160 mm eller 200 mm. Hvis du har en diameter som avviker fra dette, se nedenfor!!

Jeg finner ikke min akselprodusent i listen.

I de tilfellene der akselen er av et merke som avviker fra listen, eller hvis trommelens innerdiameter ikker er 160 mm eller 200 mm, må det utføres en typebesiktigelse etter utskiftingen fordi det har skjedd en teknisk endring. Dette gjøres hos biltilsynet og koster ca 950,- og man må da vise frem et bremseberegningsbevis som Valeryd kan fremskaffe.

Da gjør du slik:
Se i listen med aksler som er produsert av SCHLEGL / KNOTT og velg ut den som passer til din tilhenger. Kontakt Valeryd med fullstendig informasjon om hva ditt påløp heter, så kan vi som oftest utstede et bevis for den nye akselen sammen med ditt påløp.

Eller se på våre akselpakker.

Ubremsede aksler:

Bromsade axlar, tillverkare KNOTT:

Bromsade axlar 1050 kg:

Bromsade axlar 1350 kg:

Bromsade axlar 1500 kg: