Finn din aksel

Aksler med standardmål finner du i listene nedenfor. Vi kan også lage tilpassede aksler. Det innebærer lengre leveringstider. Send e-post på info@valeryd.no for info om lagersaldo og leveringstid.
Husk at du alltid får med A-, B- og C-mål ifølge skissen nedenfor, samt foto av eller opplysninger fra skiltet som sitter på påløpet!

HJELP TIL MÅLING:
Forskjellen mellom A- og B-målene er 225 eller 250 mm på hver side.
F.eks. A = 1200 da blir B = 1650 (225 + 225 = 450)
F.eks. A = 1200 da blir B = 1700 (250 + 250 = 500)

Hvordan velge riktig aksel til tilhengeren?

  1. Finn ut hvilket akselfabrikat du har i dag. Det kan stå på navkappen, på et skilt på selve akselen eller på baksiden av bremseskjoldet.
  2. Finn ut hvilket påløp du har i dag. Det står på skiltet på påløpet. OBS! Ta et bilde eller skriv ned info på skiltet ved kontakt med oss!
  3. Sjekk totalvekten på tilhengeren. Det står i vognkortet, eller du kan søke på ditt registreringsnummer på Statens veivesens hjemmeside.
  4. Kontroller dine A-, B- og C-mål.
  5. Velg en aksel fra samme produsent, med riktig mål og med en maksvekt som har samme totalvekt som tilhengeren eller på nivået over.
  6. Kontroller din bremsediameter (trommelens innerdiameter)!! Dagens standard er 160 mm eller 200 mm. Hvis du har en diameter som avviker fra dette, se nedenfor!!

Jeg finner ikke min akselprodusent i listen.

I de tilfellene der akselen er av et merke som avviker fra listen, eller hvis trommelens innerdiameter ikker er 160 mm eller 200 mm, må det utføres en typebesiktigelse etter utskiftingen fordi det har skjedd en teknisk endring. Dette gjøres hos biltilsynet og koster ca 950,- og man må da vise frem et bremseberegningsbevis som Valeryd kan fremskaffe.

Da gjør du slik:
Se i listen med aksler som er produsert av SCHLEGL / KNOTT og velg ut den som passer til din tilhenger. Kontakt Valeryd med fullstendig informasjon om hva ditt påløp heter, så kan vi som oftest utstede et bevis for den nye akselen sammen med ditt påløp.

Eller se på våre akselpakker.

Ubremsede aksler:

Artnr Bromsad Totalvikt A-mått B-mått Bultcirkel
1018900 Nei 750 kg 1000 mm 1450 mm 4x100
1018901 Nei 750 kg 1000 mm 1500 mm 4x100
1018910 Nei 750 kg 1100 mm 1550 mm 4x100
1018911 Nei 750 kg 1100 mm 1600 mm 4x100
1018920 Nei 750 kg 1200 mm 1650 mm 4x100
1018921 Nei 750 kg 1200 mm 1700 mm 4x100
1018930 Nei 750 kg 1300 mm 1750 mm 4x100
1018931 Nei 750 kg 1300 mm 1800 mm 4x100
1018940 Nei 750 kg 1400 mm 1850 mm 4x100
1018941 Nei 750 kg 1400 mm 1900 mm 4x100
1018950 Nei 750 kg 1500 mm 1950 mm 4x100
1018951 Nei 750 kg 1500 mm 2000 mm 4x100
1018960 Nei 750 kg 1600 mm 2050 mm 4x100
1018961 Nei 750 kg 1600 mm 2100 mm 4x100
1018970 Nei 750 kg 1700 mm 2150 mm 4x100
1018971 Nei 750 kg 1700 mm 2200 mm 4x100
1018980 Nei 750 kg 1800 mm 2250 mm 4x100
1018981 Nei 750 kg 1800 mm 2300 mm 4x100
1018990 Nei 750 kg 1900 mm 2350 mm 4x100
1018991 Nei 750 kg 1900 mm 2400 mm 4x100

Bromsade axlar, tillverkare KNOTT:

Bromsade axlar 1050 kg:

Artnr Bromsad Totalvikt A-mått B-mått Bultcirkel
1018100 Ja 1050 kg 1000 mm 1450 mm 4x100
1018101 Ja 1050 kg 1000 mm 1500 mm 4x100
1018110 Ja 1050 kg 1100 mm 1550 mm 4x100
1018111 Ja 1050 kg 1100 mm 1600 mm 4x100
1018120 Ja 1050 kg 1200 mm 1650 mm 4x100
1018121 Ja 1050 kg 1200 mm 1700 mm 4x100
1018130 Ja 1050 kg 1300 mm 1750 mm 4x100
1018131 Ja 1050 kg 1300 mm 1800 mm 4x100
1018140 Ja 1050 kg 1400 mm 1850 mm 4x100
1018141 Ja 1050 kg 1400 mm 1900 mm 4x100
1018150 Ja 1050 kg 1500 mm 1950 mm 4x100
1018151 Ja 1050 kg 1500 mm 2000 mm 4x100
1018160 Ja 1050 kg 1600 mm 2050 mm 4x100
1018161 Ja 1050 kg 1600 mm 2100 mm 4x100
1018170 Ja 1050 kg 1700 mm 2150 mm 4x100
1018171 Ja 1050 kg 1700 mm 2200 mm 4x100
1018180 Ja 1050 kg 1800 mm 2250 mm 4x100
1018181 Ja 1050 kg 1800 mm 2300 mm 4x100
1018190 Ja 1050 kg 1900 mm 2350 mm 4x100
1018191 Ja 1050 kg 1900 mm 2400 mm 4x100

Bromsade axlar 1350 kg:

Artnr Bromsad Totalvikt A-mått B-mått Bultcirkel
1018300 Ja 1350 kg 1000 mm 1450 mm 5x112
1018301 Ja 1350 kg 1000 mm 1500 mm 5x112
1018310 Ja 1350 kg 1100 mm 1550 mm 5x112
1018311 Ja 1350 kg 1100 mm 1600 mm 5x112
1018320 Ja 1350 kg 1200 mm 1650 mm 5x112
1018321 Ja 1350 kg 1200 mm 1700 mm 5x112
1018330 Ja 1350 kg 1300 mm 1750 mm 5x112
1018331 Ja 1350 kg 1300 mm 1800 mm 5x112
1018340 Ja 1350 kg 1400 mm 1850 mm 5x112
1018341 Ja 1350 kg 1400 mm 1900 mm 5x112
1018350 Ja 1350 kg 1500 mm 1950 mm 5x112
1018351 Ja 1350 kg 1500 mm 2000 mm 5x112
1018360 Ja 1350 kg 1600 mm 2050 mm 5x112
1018361 Ja 1350 kg 1600 mm 2100 mm 5x112
1018370 Ja 1350 kg 1700 mm 2150 mm 5x112
1018371 Ja 1350 kg 1700 mm 2200 mm 5x112
1018380 Ja 1350 kg 1800 mm 2250 mm 5x112
1018381 Ja 1350 kg 1800 mm 2300 mm 5x112
1018390 Ja 1350 kg 1900 mm 2350 mm 5x112
1018391 Ja 1350 kg 1900 mm 2400 mm 5x112

Bromsade axlar 1500 kg:

Artnr Bromsad Totalvikt A-mått B-mått Bultcirkel
1018500 Ja 1500 kg 1000 mm 1450 mm 5x112
1018501 Ja 1500 kg 1000 mm 1500 mm 5x112
1018510 Ja 1500 kg 1100 mm 1550 mm 5x112
1018511 Ja 1500 kg 1100 mm 1600 mm 5x112
1018520 Ja 1500 kg 1200 mm 1650 mm 5x112
1018521 Ja 1500 kg 1200 mm 1700 mm 5x112
1018530 Ja 1500 kg 1300 mm 1750 mm 5x112
1018531 Ja 1500 kg 1300 mm 1800 mm 5x112
1018540 Ja 1500 kg 1400 mm 1850 mm 5x112
1018541 Ja 1500 kg 1400 mm 1900 mm 5x112
1018550 Ja 1500 kg 1500 mm 1950 mm 5x112
1018551 Ja 1500 kg 1500 mm 2000 mm 5x112
1018560 Ja 1500 kg 1600 mm 2050 mm 5x112
1018561 Ja 1500 kg 1600 mm 2100 mm 5x112
1018570 Ja 1500 kg 1700 mm 2150 mm 5x112
1018571 Ja 1500 kg 1700 mm 2200 mm 5x112
1018580 Ja 1500 kg 1800 mm 2250 mm 5x112
1018581 Ja 1500 kg 1800 mm 2300 mm 5x112
1018590 Ja 1500 kg 1900 mm 2350 mm 5x112
1018591 Ja 1500 kg 1900 mm 2400 mm 5x112