Hvordan finne reservedeler via bremse-ID?

Din Bremse-id/Typenr finner du på påløpet, trekkbjelkene, bremseskjoldene eller akselen. På nyere tilhengere kan det også finnes to forskjellige skilt med bremse-id-nummer. Da gjelder det ene skiltet for påløpsdeler og det andre for bremse- og akseldeler.

Hva er en Bremse-id/Typenr?

Dette brukes for å identifisere en aksel og/eller et påløp. En Bremse-id kan være et typenummer, som kommer fra de forskjellige produsentene, eller et godkjenningsnummer utstedt av en myndighet.


Hvordan ser det ut?

Typenummer og godkjenningsnummer kan finnes i en rekke forskjellige utforminger, men ofte består det av forskjellige nummerserier: TSV-nummer, EG-nummer eller ETI-nummer. På tilhengere fra 1994 og fremover er Bremse-id et EG- eller EU-nummer. Før 1994 brukte man VOV-, TSV- og T-nummer. Disse numrene ser alltid slik ut (x=et siffer):
VOVxxx
TxxxPS
TSVxxxP

Et TSV-nummer er aldri lavere enn 97.
Et T-nummer er aldri høyere enn 141.