Valeryds historie

1958

De to brødrene Bernt Larsson og Per-Owe Larsson hadde et bilverksted i Larv, utenfor Vara i Västergötland. De reparerte biler og lastebiler, men foretok også ombygginger av lastebiler for jordbrukere i distriktet. Dette året fikk de en forespørsel om å bygge en lett tilhenger som trekkes etter en bil, og det var en næringsdrivende i nærheten som hadde behov for dette. Brødrene begynte å bygge og snart rullet den første ubremsede, lette tilhengeren ut fra det lille verkstedet i Larv.

1960-tallet

Behovet for lette tilhengere viste seg å være stort, så virksomheten vokser ut av det lille verkstedet og flytter til et større anlegg. Navnet Valerydssläpet ble valgt, etter navnet på stedet Valeberg nær Ryd. De neste årene vokser virksomheten og man går fra bestillingsproduksjon til masseproduksjon, og utvalget av tilhengere utvides til å omfatte transport av hester og biler osv.

1970-tallet og 1980-tallet

Under 1970- og 1980-tallet vokser virksomheten ytterligere, og salget sprer seg til hele Sverige. I 1991 har virksomheten produsert i alt 10 000 tilhengere under Valeryd-merket, og mange ruller fremdeles på veiene i Sverige.

Magnus Larsson, dagens eier av Valeryd og sønn av Per-Ove Larsson, startet karrieren i produksjonen. Det handlet om sveising, montering og lakkering.

1990-tallet

Magnus Larsson har nå kjøpt virksomheten etter sin onkel og driver produksjon av tilhengere frem til 1994 da virksomheten ble solgt. Magnus så mulighetene til å utvikle et konsept for det stadig større ettermarkedet, startet opp komponentproduksjon og startet utviklingen av Valeryds søk (Easy Search).

2001

Etterspørselen etter reservedeler var stor, og etter et par år kom ideen om salgsforpakninger. Tanken var å kunne tilby et komplett system med reservedeler for tilhengere og campingvogner til forhandlere, som med våre salgsforpakninger slapp å holde rede på lagerhold og innkjøp fra forskjellige leverandører. Konseptet med salgsforpakninger vises for første gang på Automässan i Jönköping 2001.

2004

Valeryd videreutvikler sin egen programvare, “Valeryd Easy Search”, for at forhandlerne lettere og raskere skal kunne finne riktige reservedeler. Men i 2004 ble dette flyttet ut på Valeryds hjemmeside, der både forhandlere og sluttkunder nå kan søke på reservedeler. I tillegg kan man søke etter nærmeste butikk.

2007

Antall kunder i Sverige vokser, og de neste årene får Valeryd også kunder fra de andre nordiske landene, primært Norge. Nye produktgrupper lanseres også, først og fremst gassfjærer. Takket være søkemotoren for gassfjærer på Valeryds hjemmeside er det enkelt å finne sin gassfjær til tilhengere og hestetransporthengere, men også til biler, båter, maskinkåper og jordbruksmaskiner m.m.

2012

Valeryd vokser ytterligere og går inn på nye markeder; salget øker til Tyskland, Balkan og Frankrike. Valeryd selger også til OEM-kunder.

2017

Valeryd ruster seg for fremtiden. Dette gjøres med en ny og moderne hjemmeside, og et nytt logistikksenter som brygges i Vårgårda.

2019

Valeryds bygger et nytt moderne logistikksenter.