Dragstykke

Dragstykket kobler bremsevaieren til ekspanderen og armen som presser bremseskoene utover mot bremsetrommelen ved oppbremsing av tilhenger, campingvogn, båthenger, bilhenger og hestehenger.

Showing all 5 results