Hvorfor velge LED?

LED-belysning har blitt stadig mer populært de siste årene. Valeryd har et stort utvalg innenfor det nyeste i LED-teknikken. Her kan du lese litt om hvorfor vi anbefaler LED-belysning til tilhengere.

Fordeler med LED

Glødetråden er jo glødelampens svake ledd, og fordi LED-teknikken ikke har glødetråd trekker LED-belysningen både mindre strøm og holder mye lenger. LED-belysning er som regel også helstøpte, dvs. at man fyller hele belysningen med plastmasse, og det gjør at LED-belysningen blir helt vanntett.

Mange opplever at LED gir tydeligere lys.

LED og biler med CANBUS-system

Noen moderne biler kan ha problemer med LED-belysning. Biler med CANBUS-system kan ha problemer med å registrere en tilhenger med LED-belysning, og oppfatter det som at glødelampene er defekte eller at det ikke finnes noen pærer. Årsaken er at LED-lamper trekker mye mindre strøm og tennes ved lavere spenninger enn vanlige glødelamper, og den svake strømmen oppfatter bilen som at ikke finne noe der, og da sender ikke bilen noen signaler til tilhengeren overhode.

Valeryd har et produkt som løser dette problemet (artnr 3099007). Adapteren simulerer at det sitter glødelamper på tilhengeren, og bilen tror på dette og kobler inn strøm.