Spennbånd

Spennbånd er en av de vanligste innretningene for sikring av last på tilhenger. Bruker du gamle og slitte spennbånd, kan det være trafikkfarlig. Det er du som bruker som har ansvaret for at spennbåndene er i forsvarlig stand.

Showing all 38 results