Hvordan finne kulekobling?

Det finnes forskjellige måter for å finne riktig kulekobling.

Riktig totalvekt

Kulekoblingen du skal velge må ha en totalvekt som er den samme som du har på tilhengeren. Kulekoblingens totalvekt må være lik eller større enn tilhengerens totalvekt. Du kan se i vognkortet for tilhengeren for å finne totalvekten.

Tilkoblingsrør/trekkerør

Kulekoblinger for bremsede tilhengere skrus fast på trekkerøret. Det er viktig av du måler ytterdiameteren på trekkerøret og sammenligner dette med innerdiameteren for kulekoblingender trekkerøret plasseres. Noen universalkulekoblinger har adaptere, innleggsskiver, slik at en større kulekobling passer til et mindre trekkerør.

Kulekoblinger for ubremsede tilhengere finnes med både runde rør og firkantrør.

Hullbilde

Hvordan er hullbildet, det vil si hvordan sitter de to boltene som går gjennom kulekoblingen? Det kan være vertikalt, bolten går ovenfra og ned, horisontalt, bolten går fra side til side, eller krysset, en bolt er horisontal og en bolt er vertikal. Det andre du skal undersøke er avstanden (CC) mellom boltene.