Hvordan fungerer påløpsbremsen?

Påløpsbremsen, sammen med bremseoverføringen og hjulbremsen, utgjør bremsesystemet på en tilhenger.

Påløpet er skrudd fast i chassiset via dragbjelker som går frem til påløpet. Påløpet består av et “hus” og i dette “huset” sitter trekkerøret. Trekkerøret sitter fast i bilen via kulehansken, og det sitter ikke helt fast i påløpet, men kan bevege seg noen centimeter fremover og bakover. Når bilen akselererer trekkes trekkerøret ut, og når bilen reduserer hastigheten, trykkes trekkerøret inn i påløpet. For å at trekkerøret skal gli lett og jevnt ligger det i spesielle bøssinger, og for at trekkerøret ikke skal bevege seg rykkvis, finnes det en påløpsdemper, eller svingningsdemper som den også kalles, som demper rørets bevegelser.

Bakerst i trekkerøret sitter det en hevearm (såkalt bremsearm) som omdanner trekkerørets trykkende bevegelse til en trekkende bevegelse. Denne bevegelsen overføres via bremseoverføringen ned til hjulbremsen, og bremsemekanismen aktiveres. Det oppstår friksjon mellom bremsetrommel og bremsesko, slik at tilhengerens fart reduseres.

Påløpet har dessuten en parkeringsbremsspak slik at bremsearmen kan beveges manuelt og bremsene kan ligge på når du har koblet tilhengeren fra bilen.

Vad händer när bilen bromsar?
Bildet viser hva som skjer når bilen bremser