Informasjon om gassfjær

Mange bruksområder

Gassfjærer finnes mange steder – biler, båter, tilhengere, stoler, luker, maskinhetter, jordbruksmaskiner osv. Når noe skal løftes eller åpnes er gassfjæren ofte det beste og mest praktiske hjelpemiddelet å bruke. De potensielle brukstilfellene for en gassfjær er mange, og det er dine innovasjoner og ideer som sammen med en gassfjær kan skape funksjonelle produkter.

Gasfjädrar och ändstycken

Hvordan fungerer en gassfjær?

En gassfjær består av sylinder, stempelstang, stempel og tetninger. Den er fylt med nitrogengass med meget høyt trykk (opp til 230 bar) for å skape en motkraft. Nitrogengass er en intertgass som ikke brenner, eksploderer eller er giftig. I tillegg til nitrogengassen finnes det også en liten mengde med olje i gassfjæren. Oljen gir optimal smøring samtidig som den gir gassfjæren en hydraulisk demping ved slutten av bevegelsen.

Cylinder

Stempelstang

 

Vedlikehold av gassfjær

Gassfjærer er vedlikeholdsfrie. Smør aldri stempelstangen med fett eller olje. Stempelstangen må heller ikke overmales og må beskyttes mot slag og ytre påvirkninger. Sylinderen må ikke demonteres fordi den kan bli skadd og tetningssystemet kan bli ødelagt. Gassfjæren må heller ikke utsettes for sidekrefter. Hvis brukstilfellet er slik at små sidekrefter er uunngåelig, finne det fester for å redusere disse.

Ytterligere informasjon

Valeryds gassfjærer fungerer i omgivelsestemperaturer fra -35 °C til +90 °C. Gassfjærer må ikke overopphetes og ikke utsettes for åpen ild.

Gassfjærer består for det meste av metall og kan derfor gjenvinnes, men først må de gjøres trykkløse

  • Monter gassfjæren med stempelstangen nedover når det er mulig, slik at oljen kan vedlikeholde og smøre tetningen for best mulig levetid
  • Skift alltid begge gassfjærer samtidig, selv om én fungerer, slik at du unngår skjevbelastning og slipper å bytte den andre etter kort tid
  • Unngå ytre påvirkning på gassfjæren, riper og lignende, som påvirker funksjonen og levetiden for gassfjæren