Lasting og sikring av tilhengeren

Valeryd har flere produkter i sortimentet for å sikre lasten på en tilhenger. Her viser vi noe av det og det du må huske på når du laster og sikrer tilhengeren.

Kuletrykk

Tilhengeren belaster hengerfestet med et visst trykk, som kalles kuletrykk. Kuletrykket skal normalt ligge mellom 30-100 kg.

Hvis du har én tung gjenstand, f.eks. en tyngre kasse, skal den plasseres over eller rett foran akselen (1), da påvirkes ikke kuletrykket verken positivt eller negativt.

Hvis lasten plasseres for langt frem, vil vekten på hengerfestet øke, og da vil fronten på bilen bli løftet (2), med blendende nærlys og dårligere styreegenskaper som følge.

Hvis lasten plasseres for langt bak vil belastningen på hengerfestet bli redusert, eller til og med bli negativ (3). Dette medfører at bakdekkene får mindre trykk mot veien og mindre veigrep.

Hvordan laste sikkert?

Her viser vi flere tips om hvordan du kan laste for å sikre det du har på tilhengeren.

Tyngre last

Tyngre last skal sikres slik at den ligger midt på tilhengeren, rett over eller rett foran akselen. Lasten kan sikres med spennbånd, men husk at spennbåndene må tåle like mye som lasten veier. Veier lasten 500 kg så må spennbåndene også tåle 500 kg. Lasten kan sikres ytterligere ved å legge paller eller treklosser slik at lasten ikke kan forskyve seg sideveis.

 

Lettere last

Lettere last kan fordeles jevnt over tilhengerens flate, slik at høyden blir så liten som mulig. Enklere og lettere ting kan legges mot forlemmen og surres fast der. Alt på tilhengeren må sitte fast, ingenting må sitte løst.

Hageavfall

Hageavfall som grener og løv lastes gjerne på tilhengeren med lastnett. Lastnett er bra å ha, uansett om du har grinder eller ikke.